wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

 Przedmiotem artykułu jest wpływ niepoprawnego określenia rodzaju zadania na trafność wyników egzaminu. W wyniku przeglądu zadań części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w latach 2002–11 zidentyfikowano 9 zadań uznanych przez CKE za otwarte, mimo że treściowo i psychometrycznie funkcjonowały one jak zamknięte. Dla jednego z tych zadań przeprowadzono studium przypadku z wykorzystaniem modelowania IRT. Omówiony przypadek dowodzi zgadywania poprawnej odpowiedzi w zadaniach błędnie zakwalifikowanych jako zadania otwarte.


Incorrect classification of item response formats – consequences for test validity

The article demonstrates the consequences on validity when test items are misclassified as constructed-response but in fact function as selected-response. From the review of items included in the scientific part of the national exam (2002–11) that concludes 3-year lower secondary school, 9 items, which were classified as constructed-response but functioning in content and psychometrically as selected-response, were identified. One such item was examined in a case study using IRT modelling. The study showed how guessing of correct responses to items might influence test validity when using an incorrectly classified format.

Paulina Skórska, Karolina Świst, Henryk Szaleniec,Instytut Badań Edukacyjnych

  

Zobacz podobne