wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Niniejszy artykuł zawiera opis metodologii badania losów absolwentów szkół wyższych. Przedstawiona koncepcja badania pozwala na kompleksową ocenę procesów edukacyjno-zawodowych absolwentów, dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł: danych z rejestrów administracyjnych, ilościowych badań opinii oraz badań jakościowych. Badania te są integralnymi elementami systemu badań opracowanego w ramach projektu przeprowadzonego przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. System ten umożliwia uczelniom niskokosztowe monitorowanie losów absolwentów. Szczególną wartość ma charakterystyka wykorzystania danych pochodzących z rejestrów administracyjnych do badań społecznych. Praktyka ta, powszechna w krajach skandynawskich, w Polsce jest dopiero rozwijana. Opis metodologii uzupełniono wybranymi wynikami badania ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.


Educational and occupational progression – following graduates from the University of Warsaw

The paper presents a methodology for the study of outcomes following graduation. The methodology allows a comprehensive evaluation of graduate educational and career progression by analysis of multiple sources: administrative data, panel surveys and qualitative research. These sources are integral to the research framework created for the study Monitoring the fate of university graduates outcomes using administrative data from Social Insurance Institution records. The system offers low cost employment monitoring of graduates. The application of information from administrative records to social research is of particular interest. The approach, commonly used in Scandinavian countries, is new to Poland. The methodology is demonstrated by following the employment and further study of University of Warsaw graduates.

Marek Bożykowski, Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński, Joanna Konieczna-Sałamatin, Marek Styczeń, Tomasz Zając, Pracownia Ewaluacji Jakońci Kształcenia, Uniwersytet Warszawski

   English version

 

Zobacz podobne