wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule przedstawiono wstępną typologię postaw zawodowych polskich nauczycieli. Metoda analizy skupień zastosowana do danych statystycznych opisujących reprezentatywną grupę nauczycieli, obejmującą m.in. informacje dotyczące czasu pracy nauczycieli w szkole i poza szkołą, pozwoliła na wyodrębnienie pięciu grup nauczycieli. Wśród nich szczególnie ciekawa i jednocześnie trudna do opisu jest grupa nauczycieli poświęcających na pracę zawodową wyjątkowo dużo czasu (nauczyciele zapracowani). Najliczniejszą grupą nauczycieli (ponad 30% badanej populacji) stanowią nauczyciele wymagający wsparcia, o krótkim stażu i jednocześnie poświęcający pracy zawodowej stosunkowo niewiele czasu.


Attitudes of Polish teachers: an attempt to typify

The article documents a preliminary description of Polish teacher attitudes based on data collected from a representative sample of teachers describing their work habits and occupational experience in and out of school. Cluster analysis allowed identification of five distinct groups. Of particular note but difficult to describe in detail is the group who dedicate exceptionally long hours to work. The most numerous cluster includes those who could be described as “needing support”, who have little work experience and spend relatively little time engaged with their work.

Jan Herczyński, Instytut Badań Edukacyjnych
Paweł Strawiński,
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

    Wersja angielska

 

 

Zobacz podobne