wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Zagrożenie stereotypem wpływa na osiąganie gorszych wyników w nauce przez uczniów należących do grup negatywnie stereotypizowanych. U uczniów z mniejszości etnicznych lub rasowych wpływa ono destrukcyjnie nie tylko na osiągnięcia szkolne, ale także na poziom szczęścia czy stan zdrowia. Istnieje więc uzasadnione zapotrzebowanie na metody walki z tym zjawiskiem, które w ostatnich latach intensywnie starają się zaspokoić badania prowadzone przez psychologów społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie i systematyzacja wyników badań na temat interwencji redukujących zagrożenie stereotypem w środowisku edukacyjnym. Badania te uporządkowano wokół interwencji ukierunkowanych na społeczeństwo i szkołę, interwencji związanych z zachowaniem nauczycieli i z warunkami przeprowadzania egzaminów testowych oraz skoncentrowanych na uczniu. Wyniki omówionych badań nasuwają efektywne i często łatwe do zastosowania metody zmniejszające zagrożenie stereotypem wśród uczniów. Interwencje oparte na tych metodach mogą wspierać tworzenie wyrównanych warunków nauki dla każdego ucznia.


Interventions for reduction of stereotype threat in the school environment

Stereotyping can impede student educational achievement. This article describes intervention intended to reduce its threat in the school environment. The first part of this article explains how stereotypy threatens students from three angles: those threatened by stereotypy, development of the threat and its negative consequences. The article presents interventions to combat stereotyping. Four types are discussed: targeted on society and school, behaviour of teachers, test conditions and focused on students. Results demonstrate effective, often very simple and inexpensive solutions to reduce the threat of stereotype to students.

Dariusz Drążkowski,Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  

Zobacz podobne