wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł omawia zagadnienie trafności predykcyjnej ocen szkolnych dla wyników uzyskanych w egzaminach zewnętrznych. Opierając się na ocenach szkolnych i ich średniej, oszacowano stopień, w jakim można było przewidzieć uzyskany przez ucznia wynik na egzaminie gimnazjalnym w latach 2012 i 2013. Ze względu na hierarchiczną strukturę danych, w analizach wykorzystano dwupoziomowy model regresji. Do oszacowania stopnia selekcyjności oddziałów szkolnych w gimnazjum użyto modelowania IRT. Wyniki świadczą o wysokiej mocy predykcyjnej ocen szkolnych i ich średniej, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie oddziału szkolnego. Współczynniki korelacji wewnątrzklasowej świadczą o wysokim stopniu selekcyjności oddziałów szkolnych. Przedstawione wyniki mają znaczenie w kontekście procesów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza wyboru przez ucznia konkretnego oddziału szkolnego.

 

Estimating the predictive validity of school grades with hierarchical linear modeling

The issue of predictive validity of school grades relative to large-scale standardized tests is described. The extent to which the results from standardized external exams at the end of lower secondary school from 2012–2013 can be predicted on the basis of school grading (both single and average grades) was estimated. Due to the hierarchical structure of analysed data, two-level linear regression models were used. In order to estimate the level of class selectivity, IRT modelling was used. The results indicated that single school grades and their averages are very good predictors for standardized test results, both at individual and class levels. Further, intra-class correlation coefficients demonstrated a high degree of class selectivity. The results are practically applicable to high school recruitment, particularly to student choice of class.

Paulina Skórska, Karolina Świst, Henryk Szaleniec,Instytut Badań Edukacyjnych

   

Zobacz podobne