wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł powstał w wyniku poszukiwań optymalnego modelu analizy w ramach prowadzonych badań porównywalności oceniania i efektu egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki. W części pierwszej przedstawiono krótko teorię dotyczącą zagadnienia efektu oceniającego (rater effect), odnosząc je do obszaru pomiaru edukacyjnego w Polsce, w którym otrzymało ono nazwę efektu egzaminatora. Skupiono się na zagadnieniu od strony pomiarowej i nie rozważano psychologicznych podstaw oceniania. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane modele analizy tego efektu i wskazano, który model pozwala na oszacowanie największej liczby różnych aspektów efektu egzaminatora. Opisane zostały również symulacje sprawdzające przydatność modelu HRM-SDT do analizy danych z polskiego egzaminu maturalnego.

 

Models for analysis of rater effect in educational measurement

The article is the result of a search for an optimal model of data analysis in a study on scoring comparability and rater effect in upper secondary school leaving examination in Polish language and mathematics. The first part briefly outlines the theory on rater effect. Mainly the measurement aspect is presented, the psychological bases of the scoring process are not discussed. In the second part selected models of rater effect analysis are described. Amongst them, the hierarchical rater model with signal detection theory is considered as covering the broadest range of different types of rater effect. This model was used in simulations to check its usefulness for data analysis of upper secondary school leaving examination in Poland.

Filip Kulon, Instytut Badań Edukacyjnych