wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł przedstawia wyniki zrównania ekwicentylowego wyników trzech testów: sprawdzianu oraz części matematyczno-przyrodniczej i części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego z lat 2002–2012. W latach 2011–2014 przeprowadzone zostały cztery sesje, podczas których uczniowie z reprezentatywnej próby polskich szkół rozwiązywali arkusze zadań pochodzących ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminów gimnazjalnych, w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistej sesji egzaminacyjnej. Dane te posłużyły do oszacowania funkcji zrównujących, które zostały wykorzystane do zrównania wyników rzeczywistych egzaminów. Zrównania przeprowadzone za pomocą metody ekwicentylowej, zrównania liniowego i metod wywodzących się z item reponse theory, dały zbliżone wyniki. Uzyskane rezultaty omówione zostały w kontekście planowania zrównań testów.


Equipercentile equating compared with other methods for primary and lower secondary school exams data in Poland

The results of equating three exams are presented: (a) primary school exam, (b) lower secondary school mathematics and science exam and (c) the lower secondary school humanities exam from 2002 to 2012 in a study conducted by the Educational Research Institute. During survey session conducted from 2011 to 2014 students from a representative sample of Polish schools took tests containing real items from primary and lower secondary school exams in conditions intended to mirror real exams. The data were used to estimate the equating functions used for real exam scores. Equipercentile equating, linear equating and item response theory based equating methods gave comparable results. The results were discussed in the context of planning for the equating of tests.

Tymoteusz Wołodźko, Bartosz Kondratek, Henryk Szaleniec,Instytut Badań Edukacyjnych

   

Zobacz podobne