wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł prezentuje zarys problematyki związanej z zastosowaniem teorii społecznego uczenia się Alfreda Bandury w odniesieniu do rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży. Przedstawia założenia społeczno-poznawczej teorii kariery zawodowej oraz badania dotyczące związków poczucia osobistej skuteczności z zainteresowaniami oraz podejmowaniem decyzji o zawodzie. Omówiono także propozycje zastosowania teorii oraz wyników badań w przygotowaniu do wyboru szkoły i zawodu. Przedstawione dane dowodzą, że poczucie własnej skuteczności jest jednym z najważniejszych czynników indywidualnych warunkujących przebieg i efekty procesu orientacji zawodowej.


Career self-efficacy

This article outlines the use of Bandura’s social learning theory in relation to the development of children and young people, describing the foundations for socio-cognitive career theory and the study of relationship of self-efficacy with interest and decisions about careers. Proposals for the application of theory and research results are discussed with concerning work orientation.

Waldemar Kozłowski, Instytut Badań Edukacyjnych

  

 

Zobacz podobne