wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule podjęto próbę ukazania znaczenia doświadczeń, jakie uzyskują dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej, dla procesu pokonywania drugiego progu szkolnego. Przedstawiono w nim wybrane wyniki badania doświadczeń trzecioklasistów związanych z organizacją procesu kształcenia, na tle wyzwań, jakie stawia przed uczniami nowy etap kształcenia. Wyzwania te opisano, korzystając z materiału empirycznego uzyskanego z badania opinii nauczycieli i przeżyć dzieci. Omówione wyniki odsłaniają niekorzystny obraz szkoły, która nie stwarza uczniom warunków do nabywania wartościowych doświadczeń, zarówno z punktu widzenia ich osobistego rozwoju, jak i procesu adaptacji do wymagań edukacji przedmiotowej.


Primary education in the context of transition to secondary school

The article highlights the importance of children’s primary school experience in their transition to secondary school. Research regarding aspects of their experience is presented, mainly relevant to organization of the teaching process. Secondary education poses new challenges for children. These are described using empirical data collected in a survey of the opinions of teachers and children. An image emerges of school as an environment not conducive to adaptation to the demands of individual subject learning from the perspective of personal development.

Renata Michalak, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Zobacz podobne