wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule zostały omówione doświadczenia nauczycieli, związane z wprowadzaniem innowacji edukacyjnych w procesie dokonywania zmian postaw i stylu pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Zagadnienie przedstawiono na przykładzie analizy badania przeprowadzonego w schemacie eksperymentalnym w latach 2012–2013 w klasach trzecich szkół podstawowych. Eksperyment dotyczył testowania środka dydaktycznego Gramy w piktogramy, który powstał w celu wspierania rozwoju umiejętności matematycznych uczniów. Jednym z problemów badawczych było założenie o zmianie poglądów nauczycieli na trzech wymiarach: „pesymizm edukacyjny”, „formalizm edukacyjny”, „promowanie samodzielności” pod wpływem doświadczeń zdobytych podczas testowania produktu. Do analizy wyników zastosowano model statystyczny IRT oraz wielopoziomową regresję. Wyniki wskazują na istotną statystycznie zmianę w poglądach edukacyjnych nauczycieli: zmniejszenie poziomu pesymizmu i formalizmu edukacyjnego oraz wzrost w wymiarze promowania samodzielności.


Elementary school teachers and their readiness to change

The article describes the debate on the teacher’s role in the dynamic reality of the Polish education system and the impact of individual experience in the uptake of innovation to professional change. In the first part, teacher awareness concerning the necessary changes is considered, while in the second, the results from research using the innovative educational tool “Gramy w piktogramy” (“We play pictograms”) – supporting mathematical skills in primary education – are presented. Changes to teachers’ opinions in three dimensions (educational pessimism, educational formalism, promoting students own activities) are also included as support for the conclusions. Influencing significant change to teachers’ outlook is possible but a long-term process, both requiring sustained encouragement from education authorities and a bottom-up approach. Nevertheless, the crux of the problem is to instill the belief into teachers that profound change in primary education is vital.

Małgorzata Żytko
, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

Zobacz podobne