wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
W artykule dokonano przeglądu koncepcji i badań lęku przed matematyką oraz jego konsekwencji. Jest to jeden z istotnych czynników wpływających na poziom osiągnięć matematycznych. Ten specyficzny rodzaj lęku jest względnie niezależny od ogólnej lękowości. Podczas rozwiązywania zadań matematycznych u osób o wysokim poziomie lęku przed matematyką obserwuje się obniżenie pojemności pamięci roboczej oraz deficyty w zakresie hamowania poznawczego. W perspektywie długoterminowej osoby o wysokim poziomie tego rodzaju lęku unikają ścieżek kariery wiążących się z matematyką. Lęk przed matematyką koreluje z poziomem osiągnięć matematycznych, nie jest jednak tożsamy z niskim poziomem umiejętności. Interwencje zmierzające do redukcji tego lęku podnoszą wyniki w testach matematycznych. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej cechują się podwyższonym poziomem lęku przed matematyką i często przenoszą go na uczniów.


Math anxiety from psychological and educational perspectives

In this paper math anxiety and its consequences are characterized. Math anxiety is an important factor influencing math achievement. This specific type of anxiety is relatively independent of trait anxiety. When highly math anxious individuals solve math problems, their working memory capacity is restricted and their cognitive inhibition mechanisms are impaired. In the long-term, highly math anxious individuals avoid career pathways related to math. Math anxiety is also related to lower math achievement. Importantly, math anxiety is not equivalent to low math ability. Interventions aimed at reducing math anxiety lead to improvement in math achievement. It is worth noting that pre-service elementary school teachers are characterized by very high math anxiety, which may then be transferred to their pupils.

Krzysztof Cipora, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Zobacz podobne