wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Badania pokazują, że nie tylko poziom osiągnięć szkolnych, lecz także ich przyrost zależy od wieku uczniów. Znaczenie ma zarówno miesiąc urodzenia osób z tego samego rocznika, jak również fakt bycia młodszym lub starszym od dominującej grupy wiekowej. Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) wykorzystywane są w ewaluacji pracy szkół. Istotą ich szacowania jest pomiar względnych przyrostów osiągnięć. W polskich modelach EWD nie wykorzystuje się jednak informacji o wieku uczniów, przez co wyliczone wskaźniki mogą być obciążone. W artykule przedstawiono wyniki badania szacującego wielkość tego obciążenia. Do analiz wykorzystano dane egzaminacyjne polskich gimnazjalistów z czterech sesji egzaminacyjnych (przeprowadzonych w latach szkolnych 2009/2010–2012/2013). Wyniki pokazały, że uwzględnienie w modelach EWD informacji o wieku uczniów w bardzo niewielkim stopniu zmienia oszacowania wskaźników, czyli że wspomniane obciążenie było w ostatnich latach znikome.


Significance of student age variance in estimating value added measures for Polish lower secondary schools

Research shows that there are at least four age related factors correlated with the level of school achievement and improvement: month of birth, early or delayed school entry and grade retention. Educational value added (EVA) measures are used in the evaluation of school effectiveness. They are estimated from relative increases in achievement. However, Polish EVA models do not include pupil age, which may bias the indicators calculated. The article presents findings from a study estimating the magnitude of this bias for Polish lower secondary schools over the four years (2010–2013). The results demonstrated that inclusion of pupil age only slightly changed EVA estimates. Bias caused by omission of age over recent years seemed, therefore, rather minor.

Aleksandra Jasińska-Maciążek, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne