wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem artykułu jest weryfikacja dwóch hipotez. Pierwszą, według której zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej jest ujemnie skorelowane z wiekiem startu szkolnego, sprawdzono na danych z badania Sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym. Dyspersje wyników pomiaru umiejętności czytania i pisania (ale nie umiejętności matematycznych) 1164 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej istotnie malały w kolejnych kwartylach wieku. Drugą hipotezę, zgodnie z którą w oddziale szkolnym efekt względnego wieku w klasie trzeciej jest dodatnio skorelowany ze zróżnicowaniem początkowych umiejętności językowych i liczbowych w klasie pierwszej, sprawdzono na danych 4838 uczniów z 254 oddziałów trzeciej klasy szkoły podstawowej, zebranych w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych PIRLS i TIMSS 2011. Umiejętności początkowe oceniono na podstawie opinii rodziców. Hierarchiczna analiza regresji (przy kontroli płci i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia oraz lokalizacji szkoły) wykazała, że im większe było początkowe zróżnicowanie umiejętności językowych w oddziale (przy kontroli wieku uczniów), tym większa była różnica między osiągnięciami matematycznymi młodszych i starszych uczniów w klasie trzeciej. Wynik sugeruje, że pytanie o wiek, w jakim dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole, jest mniej ważne niż pytanie: Jak redukować zróżnicowanie umiejętności początkowych w oddziałach klasy pierwszej?


Differentiation of initial skills in grade 1 and birthdate effect in grade 3

The paper aims at the verification of two hypotheses. The first states that differentiation of initial grade 1 pupil skills is negatively correlated with age at entry to school. This was tested according to findings from the IBE study Six and seven year olds at the start of school. The variation of reading and writing scores of 1164 pupils aged 5.9–7.9 who were beginning grade 1 decreased in subsequent age quartiles. The second hypothesis – that classroom differentiation of pupils’ initial skills in grade 1 is positively correlated with the birthdate effect in grade 3 – was carried on data of 4838 pupils from 254 classrooms drawn from the PIRLS and TIMSS 2011 study in Poland. Skills were evaluated on the basis of parental reports. Hierarchical linear analysis (gender, SES and school location controlled) showed that the greater the differentiation of language skills in grade 1, the greater the birthdate effect in mathematics in grade 3. This result suggests that school entry age is of lesser importance than the methods used to reduce differences in children’s school readiness at the onset of education.

Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne