wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł został poświęcony sposobom użytkowania technologii cyfrowych w odniesieniu do praktyk czytelniczych nastolatków. Do analizy wykorzystano wyniki Badania czytelnictwa dzieci i młodzieży, którego jednym z celów była ocena społecznego zasięgu praktyk czytelniczych najbliższych czytaniu książek, podejmowanych na ekranie komputera (lub innych urządzeń elektronicznych) i wykorzystujących treści obecne w internecie. Przedstawiono wybrane wyniki z dwóch etapów badania: jakościowego i ogólnopolskiego badania ilościowego, przeprowadzonego w listopadzie 2013 r. wśród 1721 uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej i 1816 uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Omówione zostało społeczno-demograficzne zróżnicowanie uczniowskich praktyk czytelniczych: czytelników książek i innych tekstów dostępnych w wersji elektronicznej, a także sposoby wykorzystywania zasobów internetu jako źródła tekstów czytanych.


Screen reading practices – a study of readership among children and young people

The paper focused on how digital technologies were linked with teenager reading practice. The article draws from a study of young people’s reading attitudes. One goal was to observe pupils’ online reading habits. This article presents outcomes from the qualitative and quantitative stages of the study. The survey – the quantitative stage - was conducted in November 2013 on 1721 students completing primary school and 1816 from lower secondary school. The paper reviews its key findings - how students read books: offline or online, printed or on the screen, whether they looked for information about books on the Internet and whether they used it as a source for reading materials.

Zofia Zasacka, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne