wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł przedstawia opis projektu interwencji edukacyjnej mającej zapobiegać zjawisku wykluczenia rówieśniczego, które pojawia się w pierwszych tygodniach nauki w gimnazjum. Uzasadniono potrzebę stworzenia takiej interwencji na podstawie doniesień badawczych świadczących o nasilaniu się problemu wykluczenia rówieśniczego w polskich gimnazjach. Opisano założenia i etapy realizacji projektu. W ramach eksploracyjnego badania jakościowego przeprowadzonego z udziałem uczniów i nauczycieli gimnazjów potwierdzono istotny wpływ atmosfery w klasie na funkcjonowanie uczniów i nauczycieli w szkole i poza nią oraz określono cechy uczniów najbardziej narażonych na wykluczenie rówieśnicze. Stwierdzono też, że uczniowie, pomimo wiedzy o konsekwencjach zachowań wykluczających, bagatelizują skutki własnych zachowań tego typu. Opisano założenia programu i przedstawiono wyniki ewaluacji wstępnej, potwierdzającej skuteczność programu.


Social innovation to mitigate peer group exclusion in education

The article presents three stages of a social innovation project aiming to create and implement intervention suitable to mitigate peer group exclusion during lower-secondary school transition. Reports and research conducted in schools emphasise the significance and adverse consequences of peer exclusion which rapidly arises during middle school. The first stage of the project consisted of qualitative research conducted in groups of lower-secondary school pupils and teachers. The results highlight the influence of emotional climate in school on pupil wellbeing and the types of pupils most often subjected to exclusion and victimisation. They also indicated that although pupils were aware of the behavioural consequences of exclusion, they tended to underestimate the outcome of their own behaviour in this respect. Foundations for social innovation are presented along with the results of an initial evaluation determining effectiveness.

Małgorzata Wójcik, Anna Hełka, Beata Kozak, Marta Błońska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Anna Garbaciuk, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach
Małgorzata Małczak, Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach

 

Zobacz podobne