wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
W artykule przedstawiono analizę wyników badania sprawdzającego skuteczność zastosowania pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”. Jest on przeznaczony do wspierania rozwoju umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym na etapie edukacji początkowej. Ma on na celu uruchomienie procesu zmiany sposobu nauczania matematyki. Badanie zostało przeprowadzone w schemacie eksperymentalnym z pomiarem powtarzanym i grupą kontrolną, przy randomizacji przeprowadzonej oddziałami wewnątrz szkół. Głównym problemem badawczym poddanym analizie była zmiana w poziomie ogólnego wskaźnika umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym uczniów, związana z wdrożeniem pomocy dydaktycznej. W analizach wykorzystano modelowanie IRT oraz regresję wielopoziomową. Wyniki wskazują na istotny statystycznie wzrost umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w grupie eksperymentalnej, związany specyficznie z zastosowaniem badanego pakietu edukacyjnego.


Analysis of the effects of an educational package “We play pictograms”

The article presents the analysis of data gathered to assess the package “We play pictograms”. The package is intended as support for the development of symbolic language skills by influencing the way teachers teach mathematics during the first years of primary school. The research was conducted using a cluster-randomized repeated measures experimental design with a control group. The main research problem investigated change in the level of relevant student skills, specifically associated with the package. IRT modeling and multilevel regression were employed in the analysis. Results demonstrated significant improvement in the use of symbolic language derived from the package.

Mirosław Dąbrowski, Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski
Bartosz Kondratek, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne