wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Tematem artykułu jest znaczenie czytania dłuższych, złożonych tekstów oraz uznawanie przez gimnazjalistów tej czynności za atrakcyjną. Przedmiotem analiz podjętych w artykule są okoliczności towarzyszące zróżnicowaniu postaw czytelniczych młodzieży wynikające z ich płci oraz znaczenie, jakie dla owych różnic mają charakterystyki społecznej pozycji rodziny pochodzenia. Przeprowadzone analizy służą odpowiedzi na pytanie: Na ile czytanie książek i zaangażowanie w czytanie mogą przezwyciężyć negatywne efekty niskiego kapitału społeczno-kulturowego rodziny i płci na umiejętności czytania i interpretacji oraz osiągnięcia edukacyjne uczniów? W artykule przedstawiono analizę wyników trzech edycji ogólnopolskiego badania czytelnictwa gimnazjalistów przeprowadzonych w latach 2003, 2010, 2013 oraz dwóch edycji międzynarodowego badania PISA realizowanych w latach 2000 i 2009.


Engagement in reading, gender, socio-cultural status and learning outcomes of pupils

The article focuses on the value of reading and the enjoyment of this activity by pupils of lower secondary schools. The subject of the analysis is the relationship of different factors on attitudes towards reading: gender and the social status of pupils’ families. The aim of the analysis is to find out if reading books and engagement in reading could overcome the negative influence of low social and cultural capital and gender on reading performance and educational outcomes. The study is based on the results of three editions of national surveys on reading among pupils of lower secondary schools conducted in 2003, 2010, 2013 and two editions of the PISA international survey from 2000 and 2009.

Zofia Zasacka, Krzysztof Bulkowski, Instytut Badań Edukacyjnych

pdf

Zobacz podobne