wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł został poświęcony różnicom w trafności prognostycznej wskaźników osiągnięć gimnazjalnych (oceny, średnia ocen, wyniki egzaminu) w analizach przewidywania wyników maturalnych wśród dziewcząt i chłopców. Na różnice w wynikach może wpływać wiele czynników – psychologicznych, społecznych oraz związanych z właściwościami arkuszy testowych. Można więc przyjąć hipotezę o różnej mocy prognostycznej tych wskaźników wśród dziewcząt i chłopców. Przeanalizowane zostały dwie kohorty: osób zdających egzamin gimnazjalny w latach 2011 i 2012 oraz maturę w latach 2014 i 2015. Analizy przeprowadzono przy pomocy hierarchicznych modeli liniowych oraz modelowania IRT. Wyniki wskazują na różnice w funkcjonowaniu wskaźników osiągnięć w zależności od płci oraz dziedziny egzaminu (język polski, matematyka). Wyniki egzaminów i oceny szkolne pozwalają przewidywać sukces ucznia, jednak różnice w trafności prognostycznej wśród chłopców i dziewcząt są niewielkie.

 
Gender differences in the predictive validity of student achievement indicators from lower secondary school

In this article, we discuss the gender differences in the predictive validity of students’ Matura results. We use the achievement indicators (school grades, grade point average and standardized exam results) from lower secondary school as predictors of success on the Matura exams. Due to a number of psychological, socio-cultural and other factors, achievement indicators may function differentially according to gender. Thus, we hypothesize that the predictive validity itself may differ for girls and boys. We analyzed two cohorts of students – the first one took the exam at the end of lower secondary school in 2011 and the Matura in 2014, the second one took its exams in 2012 and 2015. We conducted the analysis using hierarchical linear modeling and ability level estimated within the IRT paradigm. The results show the differential functioning of achievement indicators according to gender and domain tested (mathematics and literacy). Combining exam results and school grades is the best strategy to predict the Matura’s results; however, the differences in the predictive validity between girls and boys is negligible.

Karolina Świst, Paulina Skórska, Instytut Badań Edukacyjnych

pdf 

Zobacz podobne