wbiezacymnumerze
 
Edukacja 02_2020_okladka
wyszukiwarka
 
Wiele zmiennych jest łączonych z sukcesem w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Analizom są poddawane zarówno charakterystyki nauki szkolnej, jak i indywidualne cechy uczniów i ich rodziców. Jednak wyniki badań często są niejednoznaczne. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu badań dotyczących czynników związanych z efektywnością nauczania języków obcych. Nacisk został położony na uwarunkowania szkolne i badania dotyczące praktyki szkolnej, jako że informacje na ten temat są trudniej dostępne i bardziej rozproszone. Wyniki analizy wskazują na rolę nauczyciela, którego dobre merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie wydaje się kluczowe dla zwiększania efektywności nauczania.


Review of research on school-related and individual factors of foreign languages teaching and learning effectiveness

Many variables are related to success in foreign language teaching and learning. School characteristics as well as pupils’ individual traits are both analysed in this paradigm. Yet, research results are often ambiguous. The aim of the article is to review the research on the effectiveness of foreign language teaching and learning. Special attention is devoted to school-related characteristics, as research on this topic is often less accessible than on individual characteristics. The results of the analyses points to teacher pre- and in-service training as one of the essential factors enhancing educational effectiveness.

Marek Muszyński, Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Katarzyna Paczuska, Magdalena Szpotowicz, Instytut Badań Edukacyjnych

pdf 

Zobacz podobne