wbiezacymnumerze
 
Edukacja 02_2020_okladka
wyszukiwarka
 
Pojęcie osiągnięć muzycznych lub sukcesu muzycznego jest różnie rozumiane i w różny sposób operacjonalizowane w badaniach. Ocena poziomu wykonania utworu muzycznego jest zadaniem skomplikowanym, wymaga ewaluacji wielu aspektów wykonania. Celem artykułu jest dokonanie analizy sposobów ujmowania osiągnięć muzycznych, czynników decydujących o ocenie osiągnięć w grze na instrumencie oraz narzędzi wykorzystywanych do pomiaru tych osiągnięć. Omówiono rozróżnienie na kryterium poziomu wykonania i kryterium jakości wykonania. Przedstawiono czynniki, które są brane pod uwagę w ocenie osiągnięć muzycznych: typ zadań; repertuar muzyczny; kryteria ewaluacji, takie jak: ogólne wrażenie, ocena umiejętności gry na poziomie technicznym i ekspresyjnym, ocena elementarnych parametrów jakości gry. Opisano także narzędzia wykorzystywane do pomiaru osiągnięć w grze na instrumencie i wskazano ich ograniczenia.


Music performance achievement in instrumental performance: definitions, assessment criteria, measurement tools

The concept of music performance achievement or musical attainment is variably understood and operationalized in different ways in research. Assessing the level of music instrumental performance is a complex task, requiring the assessment of many aspects of music performance. The aim of this article is to analyze (a) the ways achievement in music performance is understood, (b) factors affecting the assessment of instrumental music performance, and (c) tools used to measure such achievements. We describe the distinctions made in terms of the level of music expertise attained and the quality of the performance. We also present factors considered when assessing performance achievement: types of musical performance tasks, choice of repertoire, assessment criteria, such as an overall impression of the performance, technical ability, expressive components, and the basic parameters of the quality of the performance. Finally, we discuss available assessment tools, indicating their limitations.

Zofia Mazur, Mariola Łaguna, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

pdf 

Zobacz podobne