wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Zdolności przestrzenne są jednymi z najsilniejszych determinant wyników w naukach ścisłych. Celem artykułu jest przedstawienie i usystematyzowanie najnowszych wyników badań na temat związków między poziomem zdolności przestrzennych a wynikami z nauk ścisłych. W pierwszej części artykułu zdefiniowano rodzaje zdolności przestrzennych, następnie przedstawiono ich uwarunkowania. W kolejnych częściach omówiono wyniki badań pokazujące związki między poziomem zdolności przestrzennych a kompetencjami z nauk ścisłych. Artykuł kończy się przedstawieniem sprawdzonych empirycznie możliwości rozwijania poziomu zdolności przestrzennych u uczniów. Opisane badań pokazują, jak poprzez rozwój zdolności przestrzennych można poprawić wyniki uczniów w naukach ścisłych.

An overview of research testing relationships between spatial abilities of pupils’ and students’ competencies of exact sciences

Spatial abilities are one of the strongest determinants of achievement in the exact sciences. The aim of the article is to present and systematise the most recent research on the links between the level of spatial abilities and performance in science. In the first part of the article, we define the types of spatial abilities. Then we present the determinants of spatial abilities. In the following parts of the article, we discuss the results of the research showing the relationship between the level of spatial abilities and competences in the exact sciences. At the end of the article, we present empirically verified methods for developing spatial abilities among students. The results of the studies described in the article show how to improve the achievements of students in the exact sciences through the development of spatial abilities.

Dariusz Drążkowski, Krzysztof Piątkowski, Jakub Szwedo, Marcin Jadwiżyc, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

pdf 

Zobacz podobne