wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Tekst jest próbą prezentacji głównych orientacji analitycznych i teoretycznych w socjologii edukacji. Zdefiniowano przedmiot socjologii edukacji i specyfikę socjologicznego podejścia do zagadnień edukacyjnych, następnie przedstawiono typologię podejść badawczych. Na tej podstawie podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwa syntetyczna perspektywa analityczna, która łączyłaby wątki analiz i sposoby ich interpretacji zawarte w różnych zarysowanych podejściach. Wnioski płynące z artykułu mogą być przyczynkiem do dyskusji na temat znaczenia teorii w badaniach edukacyjnych.

The faces of the sociology of education – towards a synthetic analytical model

The text presents the main analytical and theoretical orientations of the sociology of education. The subject of the sociology of education and its specific sociological approach to educational issues are defined. Next, a typology of research approaches in the sociology of education is presented. The author raises the question of whether a synthetic analytical perspective is possible, which would link the different analytical threads and their methods of interpretation used by the various perspectives outlined in this paper. The paper may be a starting point for further discussions on the meaning of theory in education research.

Piotr Mikiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

pdf 

Zobacz podobne