wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć budzi wiele kontrowersji wśród polityków, rodziców, nauczycieli, a także badaczy edukacyjnych. Niestety dyskusja na temat jej ewentualnych przewag nad szkolnictwem koedukacyjnym, w obliczu niepewnych dowodów naukowych, została zdominowana ideologicznie i do dziś taką pozostaje. W artykule zidentyfikowano problemy definicyjne, które utrudniają prowadzenie dyskusji nad efektywnością edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. W neutralny sposób, oczyszczone z nieścisłości i pozamerytorycznych treści, zostały przedstawione argumenty wysuwane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników tego, uważanego za kontrowersyjny, sposobu organizacji nauczania.

Together or apart? A research review on the continuing controversy of the effectiveness of single-sex education

Single-sex education provokes many controversies among policy makers, parents, teachers, as well as education researchers. Unfortunately, the discussion about its potential advantages over coeducational schooling, in light of uncertain empirical evidence, has been ideologically dominated and remains this way to date. This article identifies definitional problems, which hinder effective discussions on the issue of single-sex education. Arguments proposed by advocates and opponents of this form of education are outlined in a neutral way, focusing on their merits rather than on their ideological grounds.

Maciej Koniewski, Robert Mazelanik, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

pdf 

Zobacz podobne