wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Dotychczasowe badania sugerują, że w okresie wczesnoszkolnym przy tym samym poziomie umiejętności z zakresu języka ojczystego nauczyciele wyżej oceniają osiągnięcia szkolne dziewczynek niż chłopców. Celem artykułu jest weryfikacja tej hipotezy. Wykorzystano (a) oceny osiągnięć uczniów wystawione przez nauczycieli poza procesem nauczania (dla celów badawczych) i (b) wyniki standaryzowanych testów osiągnięć z języka polskiego. Analizy uwzględniające potencjalną stronniczość pozycji testowych ze względu na płeć ucznia przeprowadzono metodą modelowania wielu wskaźników i wielu przyczyn (MIMIC). Wykorzystano dane pochodzące z ogólnopolskiego badania 4144 uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej. Zgodnie z przewidywaniami, nauczyciele wyżej oceniali osiągnięcia dziewczynek niż chłopców, ale ta różnica zanikła, gdy do modelu analizy włączono wyniki standaryzowanych testów. Okazuje się więc, że nauczyciele potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia szkolne z języka polskiego dziewczynek i chłopców.
 

Can primary school teachers grade the literacy level of girls and boys objectively?

Research suggests that primary school teachers grade the reading and writing skills of girls higher than of boys, even when they have the same level of ability. In this article, we try to verify this hypothesis. We analysed (a) teachers’ grades (prepared particularly for the purpose of this research), and (b) achievement test results, which controlled for the differential item functioning due to gender. We used multiple indicators, the multiple causes (MIMIC) model on a representative sample of 4144 Polish third-grade students. Teachers graded girls’ ability levels higher. However, the difference disappeared when we controlled for the test-based ability level. Therefore, we conclude that teachers can grade literacy levels without gender bias.


Paulina Skórska, Karolina Świst, Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Instytut Badań Edukacyjnych
Michał Modzelewski, Roman Dolata, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

pdf 

Zobacz podobne