wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule podjęto temat efektywności publicznych szkół wyższych oraz zaprezentowano wstępne wyniki badania w zakresie efektywności dla 18 wydziałów Politechniki Warszawskiej przeprowadzonego w roku akademickim 2014/2015. W analizie za rezultaty przyjęto: liczbę absolwentów (działalność dydaktyczna), liczbę punktów za publikacje („teoretyczna” działalność naukowa) oraz liczbę projektów realizowanych przez wydziały („praktyczna” działalność naukowa). Po stronie nakładów uwzględniono liczbę nauczycieli akademickich. Do obliczenia efektywności wydziałów wykorzystano nieradialny model sieciowy SBM (network SBM) oraz klasyczny SBM. Wyniki analiz wskazują, że pięć wydziałów było efektywnych w modelu SBM. W modelu sieciowym SBM w zakresie działalności dydaktycznej cztery wydziały były efektywne. W przypadku działalności naukowej, zarówno o charakterze „teoretycznym”, jak i „praktycznym”, jeden wydział był efektywny.

Application of the network DEA method to measure the efficiency of faculties at the Warsaw University of Technology

The paper discusses the efficiency of public higher education institutions and presents the results of efficiency research for 18 faculties of the Warsaw University of Technology in the 2014/2015 academic year. The outputs of the model included: the number of graduates (reflecting activity in teaching), the number of publication points (reflecting activity in “theoretical” scientific work) and the number of research projects (reflecting activity in “practical” scientific work). Inputs were measured by the number of academic staff. The analysis was conducted using the non-radial network SBM model and traditional SBM model. The results show that five faculties were efficient using the SBM model. In using the network SBM model, we found that four faculties were efficient in terms of teaching activities and one faculty was efficient in the activities of “theoretical” and “practical” scientific work.


Piotr Pietrzak, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Łukasz Brzezicki, Urząd Statystyczny w Gdańsku

pdf 

Zobacz podobne