wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem artykułu jest identyfikacja premii płacowej z udziału w szkoleniach zawodowych pracowników mających wykształcenie wyższe. Wykorzystano dane jednostkowe z Badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) z okresu 2001–2013. W celu redukcji obciążenia estymatora premii płacowej zastosowano porównawczo dwie metody: DID oraz DID-PSM. Stwierdzono, że szkolenia przeciętnie nie mają wpływu na zarobki osób z wykształceniem wyższym. Niewielką pozytywną premię płacową uzyskali jednak uczestnicy szkoleń długich (ponad 20-godzinnych) oraz prowadzonych w formie warsztatowej, a więc takich, które potencjalnie powinny dostarczać najwięcej umiejętności.
 

The impact of non-formal education on the wages of people with higher education

The purpose of this paper was to identify the wage premium from participation in the vocational training of employees with tertiary education. Individual data from the Polish Labour Force Survey were used for the period of 2001–2013. In order to reduce the bias of the wage premium estimator, two methods were used for comparative purposes: DID and DID-PSM. It was found that training, on average, has no impact on the earnings of individuals with tertiary education. However, a modest positive wage premium was obtained by the participants of extended training (over 20 hours) and workshops. In fact, these are the types of training that are expected to improve skills to the largest extent.

Jacek Liwiński, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

pdf
 

Zobacz podobne