wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule została przeanalizowana rola postaw wobec badań naukowych i statystyki w kontekście kształcenia przyszłych psychologów w zakresie przedmiotów związanych z metodologią prowadzenia badań naukowych. Oba rodzaje postaw obejmują wiele reakcji poznawczych, afektywnych i behawioralnych, dość powszechnie wyrażanych przez studentów jako lęk czy niechęć do prowadzenia badań naukowych. Są one również jednymi z kluczowych zmiennych powiązanych z efektywnością kształcenia w zakresie przedmiotów metodologicznych i statystycznych. U ich podstaw leżą dotychczasowe doświadczenia edukacyjne, wpływy środowiska rodzinno-rówieśniczego oraz indywidualne cechy studentów. Ponadto pozytywne postawy wobec badań naukowych i statystyki są istotne dla rozwijania odpowiedniego poziomu świadomości metodologicznej.


The importance of attitudes toward research in the academic education of psychologists. Review of the literature

This article presents an analysis of the importance of attitudes toward research and statistics (ATR/S) in relation to the education of future psychologists in the field of research methods. ATR/S are considered to be one of the key factors relating to the effectiveness of the education of research methods and statistics. ATR/S encompasses a number of cognitive, affective and behavioural reactions, which are commonly verbalized by students as anxiety or aversion to conducting research. The sources of these attitudes seem to consist of three elements: previous educational experiences, parental and peer influences, and the individual characteristics of students. Furthermore, positive attitudes towards research and statistics seem to be crucial for developing an appropriate level of methodological awareness.

Maria Flakus, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski

pdf
 

Zobacz podobne