numery na strone

wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Oblicza socjologii edukacji – w stronę syntetycznego modelu analiz

Tekst jest próbą prezentacji głównych orientacji analitycznych i teoretycznych w socjologii edukacji. Zdefiniowano przedmiot socjologii edukacji i specyfikę socjologicznego podejścia do zagadnień edukacyjnych, następnie przedstawiono typologię podejść badawczych. Na tej podstawie podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwa syntetyczna perspektywa analityczna, która łączyłaby wątki analiz i sposoby ich interpretacji zawarte w różnych zarysowanych podejściach. Wnioski płynące z artykułu mogą być przyczynkiem do dyskusji na temat znaczenia teorii w badaniach edukacyjnych.


Faces of sociology of education – towards the synthetic analytical model

The text presents main analytical and theoretical orientations in the sociology of education. Author presents the subject of the sociology of education and characterizes sociological perspective in educational research. Next, he proposes the typology of research perspectives in sociology of education. Author raises the question, whether there is possibility for synthetic analytical perspective, which would combine different dimensions of analyses and ways of interpretations deriving from different perspectives presented in the paper. The paper can be the starting point for further discussion on the meaning of the theory in educational research. 

Piotr Mikiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zobacz podobne