numery na strone

wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Czy nauczyciele nauczania początkowego potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewczynek i chłopców z języka polskiego?

Dotychczasowe badania sugerują, że w okresie wczesnoszkolnym przy tym samym poziomie wiedzy z zakresu języka ojczystego nauczyciele wyżej oceniają dziewczynki niż chłopców. Celem artykułu jest weryfikacja tej hipotezy. Wykorzystano (a) oceny umiejętności uczniów wystawione przez nauczycieli poza procesem nauczania (dla celów badawczych) i (b) wyniki testów wiedzy uwzględniających potencjalną stronniczość pozycji testowych ze względu na płeć ucznia. Analizy metodą modelowania wielu wskaźników i wielu przyczyn (MIMIC) przeprowadzono na danych pochodzących z ogólnopolskiego badania 4144 uczniów trzecej klasy szkoły podstawowej. Nauczyciele wyżej oceniali dziewczynki niż chłopców, ale ta różnica zniknęła, gdy do modelu włączono wyniki testów wiedzy. Nauczyciele potrafią wystawiać oceny nieobciążone efektem płci.

Paulina Skórska, Karolina Świst, Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Instytut Badań Edukacyjnych
Michał Modzelewski, Roman Dolata, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Zobacz podobne