wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2020 okladka
wyszukiwarka
 
Celem badania było sprawdzenie znaczenia pozaszkolnej pomocy w nauce dla osiągnięć szkolnych młodzieży. W analizach uwzględniono dane 3617 uczniów gimnazjów zebrane w toku badania podłużnego EWD. Za pomocą analizy klas latentnych wyodrębniono cztery wzorce korzystania z pomocy: częsta pomoc bezpłatna, umiarkowana pomoc bezpłatna, selektywna pomoc bezpłatna, pomoc w matematyce. Ponadto jeden wzorzec reprezentował niekorzystanie z pomocy. Uczniowie korzystający z pomocy osiągali istotnie niższe wyniki egzaminu gimnazjalnego niż uczniowie z niej niekorzystający. Różnice zanikły po uwzględnieniu zmiennych powiązanych jednocześnie z selekcją do pomocy oraz osiągnięciami szkolnymi.
 

Out-of-school assistance in learning and school achievement during adolescence

This study investigated the relationship between out-of-school learning assistance and school achievement among lower-secondary school students. It used data gathered from 3 617 students during the EVA study for lower secondary schools. Latent class analyses demonstrated that students were provided with four types of assistance: frequent non-paid assistance in all subjects, moderate non-paid assistance in all subjects, selective non-paid assistance, assistance in mathematics. One type represented students receiving no assistance. Students receiving assistance scored lower on the lower-secondary school exam in comparison to those who received no help. The differences disappeared after controlling for the variables affecting both school achievement and selection for assistance.Anna Hawrot, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


pdf

Zobacz podobne