wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2020 okladka
wyszukiwarka
 
Uczeniu się z reguły towarzyszy transfer na dziedziny pokrewne. Celem tego artykułu jest zbadanie zjawiska transferu treningu szachowego na osiągnięcia szkolne na podstawie dostępnych doniesień naukowych.

 
Transfer of learning chess to school achievements

Learning usually involves transfer to related fields. The aim of this article is to examine the phenomenon of chess training transfer to school achievements based on available scientific reports.


Dawid Marszałek, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Natalia Józefacka, Uniwersytet Śląski, Wydział zamiejscowy w Cieszyniepdf

Zobacz podobne