wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 3(146), 41–47

DOI 10.24131/3724.180303

ISSN 0239-6858

Gerontologopedia, czyli pedagogia osób starszych, które nie mówią, ale mają własne zdanie

Adam A. Zych

Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Przedmiotami tego artykułu są język, mowa i komunikacja osób starszych, których starość naznaczona bywa chorobą i/lub niepełnosprawnością. Społeczeństwo europejskie gwałtownie się starzeje. Trzydzieści lat temu nasz kontynent nazwano „podstarzałą Europą”, a dzisiaj mówi się, że Europa jest „starcem świata”. Należy dodać, że my, Polacy, „należymy do najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie…”, dlatego tak ważną kwestią demograficzną, medyczną i społeczną zarazem jest kondycja zdrowotna najstarszej generacji. Ostatnie lata przyniosły nową kategorię, jaką jest „gerontologopedia” lub „logopedia wieku podeszłego”, dziedzina z pogranicza logopedii i gerontologii. W pracy omówiono cele i podstawowe zadania tej rodzącej się pedagogii osób starszych, które nie mówią, ale mają własne zdanie. Artykuł zamyka konkluzja, że konieczne staje się stworzenie w obrębie geragogiki specjalnej nowej subdyscypliny logopedii, jaką jest gerontologopedia

 

Abstract

Gerontologopaedics, or, the pedagogy of older adults who do not speak, but they have their own opinions

This paper is on the language, speech, and communication of older adults who are at times affected by illness and/or disability. European society is rapidly ageing. Thirty years ago, Europe was called “an aging Europe”, whereas today it is known as “the old man of the world.” The Polish population today is the “fastest ageing society in Europe…”. Basic demographic, medical and social issues are reflected by the health condition of the oldest generation. The last few years have seen the development of a new category, called “gerontologopaedics” or “logopaedics of the elderly”, a field at the cusp of speech therapy and gerontology. This paper presents the main aims and tasks of this nascent pedagogy of older adults who do not speak, but have their own opinions. The paper ends with the conclusion that in the future, a new field of logopaedics will need to be developed in the field of special geragogy – gerontologopaedics.