wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 3(146), 58-74

DOI 10.24131/3724.180305

ISSN 0239-6858  

Zdolni czy niedostosowani? Perfekcjonizm dziecięcy i młodzieżowy z perspektywy psychologii edukacji

 

Iwona Dudek, Romuald Polczyk

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński


 

Mimo trwających od kilku dekad badań wciąż toczony jest spór o to, co należy rozumieć przez termin „perfekcjonizm” oraz czy perfekcjonizm może być adaptacyjny, a jeżeli tak, to co wówczas oznacza. W artykule dokonano przeglądu koncepcji i metod pomiaru perfekcjonizmu. W dalszej części wskazano uwarunkowania rozwoju perfekcjonizmu oraz czynniki wpływające na jego występowanie wśród dzieci i młodzieży. Jak wskazują wyniki licznych badań, perfekcjonizm ma poważne konsekwencje dla edukacji. Wpływa on na osiągnięcia szkolne i akademickie uczniów i studentów, ich motywację i zaangażowanie w naukę, wiąże się także ze skłonnością do prokrastynacji. W artykule omówiono również skutki perfekcjonizmu w sferze dobrostanu psychicznego uczniów i studentów.

Abstract

Talented or maladjusted? The perfectionism of children and adolescents from the perspective of educational psychology

 

Despite the studies conducted over the past several decades, at the heart of the debate over perfectionism, there is still no consensus about the meaning of the word “perfectionism”, whether it is adaptive, and if so, what does this mean. The article reviews the theories and methods of measuring perfectionism. It then focuses on the determinants of development and the factors influencing the prevalence of perfectionism in children and adolescents. Numerous studies have revealed that perfectionism has serious consequences for education. It influences the school and academic achievement, students’ motivation and school engagement and is also associated with a tendency to procrastinate. This article discusses its effects on the well-being of pupils and students.