wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 3(146), 48-57

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Edukacja do dorosłości osób z autyzmem

Danuta Wolska, Ewelina Sobocha

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


 

Dorosłość osób z autyzmem jest wyzwaniem dla nich samych, ich rodziców i terapeutów. Poszukują oni różnych porad, wskazówek oraz inspiracji, które umożliwiłyby przeżywanie dorosłości w satysfakcjonujący sposób. Wchodzenie w nią często wiąże się z trudnością wypracowania gotowości do podjęcia zadań rozwojowych w tej fazie życia i realizacji nowych ról społecznych. Autorki w prezentowanym artykule przedstawiają propozycje, jak przygotować osoby z autyzmem w okresie adolescencji do nawiązywania relacji koleżeńskich, budowania przyjaźni i związków w życiu dorosłym. Przedstawione zostaną również propozycje rozwijania zainteresowań i możliwości spędzania czasu wolnego. Artykuł ma na celu pokazanie, jak istotną rolę odgrywa edukacja do dorosłości osób z autyzmem i jak planować jej przebieg, by mogły one jak najpełniej
 
 

Abstract

Education for adults with autismThe adulthood of persons with autism is a challenge to them, their parents and therapists. They search for various advice, guidelines, and inspiration that would allow them to experience adulthood in a satisfactory way. Entering this phase of their lives is often associated with the difficulty of developing the readiness to take on the developmental tasks of this phase of life and act in new social roles. The authors of this article present suggestions on how to prepare persons with autism during adolescence to establish relationships with friends, build friendships and establish relationships in adulthood. There are also proposals on how such persons can develop interests and spend their free time in this phase of life. The article aims to show the importance of the role of education about adulthood for persons with autism and how to plan its course, so that they can fully realize themselves in adult life.


Zobacz podobne