wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 68-79

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Kompleksowe wsparcie udzielane na terenie placówki szkolnej dziecku jąkającemu się

Maria Faściszewska

Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański


 

Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z sytuacją dzieci jąkających się w szkolnym środowisku edukacyjnym. Zaprezentowano definicję jąkania się oraz zarysowano cele i zasady metod terapeutycznych stosowanych najczęściej w Polsce. Najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom udzielania kompleksowego wsparcia na terenie szkoły dziecku jąkającemu się. Przedstawiono potrzebę budowania zespołu terapeutycznego złożonego z logopedy, rodziców, nauczycieli, pedagoga i psychologa oraz opisano zadania przed nim stojące. Wskazano również strategie udzielania pomocy dziecku jąkającemu się przez osoby wchodzące w skład tego zespołu.
 
 

Abstract

Comprehensive assistance for school-aged children who stutter

The article addresses the situation of school-aged children who stutter. A definition of stuttering is presented, as well as the goals and the principles behind the therapeutic methods most frequently used in Poland. Most of the article is devoted to the idea of the comprehensive assistance for school-aged children who stutter. The article argues that therapeutic teams of speech therapists, parents, teachers, educators, and psychologists need to be established, and defines the scope of their activities. Some strategies are also described to help the people involved in such teams to assist the children who stutter. 

Zobacz podobne