wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 33-45

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Sytuacja edukacyjna dzieci ze środowiska romskiego – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie terapii logopedycznej (na przykładzie miasta Olsztyna)

Marzenna Zaorska

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


 

Dzieci romskie, z racji etniczno-kulturowej oraz społecznej specyfiki środowiska, w którym się wychowują, stanowią grupę uczniów wymagających szczególnej pomocy w kreowaniu przebiegu edukacji szkolnej, jak również celowego wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (też logopedycznej). Artykuł przedstawia nie tylko specyfikę samego środowiska Romów w Polsce, ale także – na przykładzie Olsztyna– działania realizowane z myślą o romskich mieszkańcach miasta oraz dzieciach romskich kształcących się w wybranych szkołach funkcjonujących w mieście.
 
 

Abstract

The educational situation of children from the Romani community – with particular emphasis on the need for speech therapy (using the example of the city of Olsztyn)Romani children, due to the ethno-cultural and social specificity of the community in which they are brought up, constitute a group of pupils who require special assistance in determining the course of their school education, as well as directed support in the area of psychological and pedagogical assistance (also in the area of speech therapy). Therefore, this article presents not only the specificity of the Romani community in Poland, but also – based on the example of Olsztyn – the activities conducted for the Romani inhabitants of this city and their children studying in selected schools operating in the city.


Zobacz podobne