wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 33-45

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym z perspektywy ich rodziców (na podstawie badań własnych)

Patrycja Janowska

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


 

Mutyzm wybiórczy (MW) to zaburzenie polegające na braku lub ograniczeniu komunikacji werbalnej przy zachowaniu rozumienia mowy oraz możliwości porozumiewania się przez dziecko z wybranymi przez nie osobami. Zazwyczaj objawia się swobodną komunikacją werbalną dziecka z osobami, którym ono ufa oraz brakiem słownej komunikacji w sytuacji lub miejscu dla dziecka niepewnym, dlatego też MW najczęściej dotyka dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół. Celem artykułu jest omówienie specyfiki zaburzenia oraz oferowanego wsparcia edukacyjnego i specjalistycznego dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiór¬czym. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono także badania mające na celu zweryfikowanie, z jakim natężeniem/w jakim stopniu występują charakterystyczne dla MW objawy. Przeprowadzone badania pozwo¬liły potwierdzić występowanie reprezentatywnych dla mutyzmu wybiórczego symptomów.
 
 

Abstract

Educational and specialised support for children / students with selective mutism from the perspective of their parents

Selective mutism (SM) is a disorder consisting of the lack or limitation of verbal communication while maintaining speech understanding and the ability of the child to communicate with selected persons. It is usually manifested as a child’s fluent contact with people whom they trust and the lack of verbal communication in a situation or place that is uncertain for a child. This is the reason why SM most often affects students of pre-schools and primary schools. The aim of the article is to discuss the specificity of the disorder and the educational and specialised support offered to children/pupils with selective mutism. As the part of the work, tests were conducted to verify the intensity/extent to which the symptoms characteristic of SM occur. The conducted research allowed us to confirm the occurrence of symptoms representative of selective mutism.


Zobacz podobne