wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Edukacja 2018, 4(147), 80-91

DOI 10.24131/3724.180304

ISSN 0239-6858


 

Postępowanie logopedyczne w przypadku dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

Mateusz Szurek

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki


 
Występowanie niepełnosprawności sprzężonej wpływa negatywnie m.in. na proces rozwoju mowy i wymaga oddziaływań zarówno logopedycznych, jak i ogólnorozwojowych. W związku z tym ważne miejsce w zespole diagnostyczno-terapeutycznym zajmuje neurologopeda, który już we wczesnym etapie powinien wspomagać dziecko w rozwoju, nie tylko w skutecznym porozumiewaniu się, ale także m.in. w normowaniu czynności prymarnych. Terapia neurologopedyczna powinna opierać się w dużej mierze na doborze odpowiednich metod i technik, które wspomogą rozwój, rehabilitację i edukację dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną.
 
 

Abstract

Providing speech therapy to children with multiple disabilities

The appearance of multiple disabilities negatively influences speech development and requires interventions in the form of speech therapy as well as ones supporting general development. Therefore, an important role in the diagnostic-therapeutic team is played by a speech/language pathologist, who should already be assisting the child in its earliest stages, not only in developing effective intercommunication, but also in normalizing primary activities. His/her role is based largely on selecting the appropriate methods and techniques to support the development, rehabilitation and education of a child with multiple disabilities.