wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Spis treści / Table of Contents Silvia Kopp-Sixt, Andrea Holzinger, Brigitte Riegler

Institut für Elementar- und Primarpädagogik, Pädagogische Hochschule Steiermark, Graz, Austria

Supporting the teaching development of newly qualified teachers through lesson studies during their induction phase and mentoring programme


Agnieszka Koterwas

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Polska

Selected areas of functioning of adult former pupils impacted by various systems of education
Orit Lehrer-Knafo

Education Faculty, Beit Berl Academic College, Israel

How to improve the quality of teaching in higher education? The application of the feedback conversation for the effectiveness of interpersonal communicationMagdalena Joachimowska

Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy, Polska

O potrzebie wychowania humanistycznego. Wybrane kategorie i ich znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego

On the need for humanistic education. Selected categories and their importance for individual and social development

pdf
Pobierz PDFMałgorzata Dziekońska

Instytut Socjologii i Kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku,, Polska

Violence in the school environment: The perspective of students with mental disorders

pdf
Pobierz PDFAgnieszka  Hamerlińska

Edukacja zdrowotna w zakresie higieny jamy ustnej jako integralny element profilaktyki chorób nowotworowych jamy ustnej

Health education in the field of oral hygiene as an integral element in the prevention of oral cancer

pdf
Pobierz PDFLucie Zormanová

Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Silesia, Katowice, Poland

Factors influencing the choice of a pedagogy study programme among Czech students in blended learning

pdf
Pobierz PDFRobert Pater

 

Katedra Ekonomii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska

Zapotrzebowanie na umiejętności na rynku pracy i w przestrzeni życia społecznego w Polsce

The demand for skills in the labour market and in society in Poland

pdf
Pobierz PDF

 

 

 

 Beata Jachimczak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Grażyna Małachowska

Przedszkole  Miejskie  nr 152 w Łodzi, Polska


Włączająca edukacja przedszkolna – założenia teoretyczne a perspektywa praktyczna Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi

Inclusive Pre-School Education – Theoretical Assumptions and the Practical Perspective of Municipal Kindergarten No. 152 in Łódź

pdf
Pobierz PDF

 

 

Przemysław Gąsiorek

Zakład Nauk o Edukacji, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Beata Zamorska

Katedra Edukacji i Nowych Mediów, Collegium Da Vinci w Poznaniu, Polska

Nauczyciel i uczeń w obliczu zagrożenia zombifikacją. Problem motywu i motywacji w perspektywie kulturowo-historycznej

Teacher and student at risk of zombification. The problem of motive and motivation in a cultural-historical perspective


pdf
Pobierz PDF


 Autorzy

pdfPobierz PDF

Zobacz podobne