wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

Prenumerata

Prenumeraty EDUKACJI można dokonać u kolporterów: Ruch, Garmondpress, Kolporter

oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych 

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
tel. (22) 24 17 100; 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Formularz zamówienia prenumeraty
   


Cena 1 egzemplarza EDUKACJI w 2014 r. wynosi 13 zł (w tym 5% VAT). Rocznie ukazują się 4 numery: 2 numery w I półroczu, 2 numery w II półroczu.


Uwaga. Wpłaty do "Ruch" S.A. wyłącznie w jednostkach kolportażowych "Ruch".

  • Wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe "Ruch" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
  • Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę jest powiększona o rzeczywiste koszty wysyłki. Zlecenia na prenumeratę dewizową przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą realizowane są od dowolnego numeru. Wpłaty przyjmuje Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy "RUCH" S.A. na konto: Pekao S.A. IV O/Warszawa 681240-10531111-00000-4430-494 lub kasa oddziału.
  • Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela "Ruch" S.A. Oddział krajowej Dystrybucji Prasy, 00-958 Warszawa, skr. poczt. 12, ul. Jana Kazimierza 31/33 lub telefonicznie: (22) 5328-731, 5328-820, 5328-816, fax: 5328-732, Internet: www.ruch.com.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
  • Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczną: – do 5.12 – na I kwartał roku następnego, na I półrocze i na następny rok; – do 5.03 – na II kwartał roku bieżącego; – do 5.06 – na III kwartał roku bieżącego – do 5.09 – na IV kwartał roku bieżącego.