wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

O EDUKACJI

O EDUKACJI


Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998) ukazuje się nieprzerwanie od 1983 r. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych. Redakcja stawia sobie za cel ożywienie dyskusji na temat stanu edukacji w Polsce. Chcemy nawiązać dialog ze środowiskami naukowymi, ośrodkami badawczymi i instytucjami oświatowymi, publikując artykuły i doniesienia teoretyków oraz praktyków z Polski i zagranicy.

W 2017 r. EDUKACJA została wpisana na listę C Wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 12 punktów. Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.
EDUKACJA jest obecna w elektronicznych bazach czasopism, takich jak ERIH Plus, EBSCO, Central and Eastern European Online Library, The Central European Journal of Social Sciences, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa oraz na portalach społeczności akademickiej: Academia.edu, Google Scholar.

Czasopismo jest prowadzone zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie EDUKACJI bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Szczegółowe informacje na temat praktyk wydawniczych znajdują się w zakładce "Dla autorów". Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie artykułów.

Redakcja


Redaktor Naczelny
Prof. Małgorzata Sekułowicz

Sekretarz redakcji
dr Tomasz Peciakowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konsultacja językowa
język polski: Agata Hącia (Instytut Badań Edukacyjnych)
język angielski: Barbara Przybylska (Instytut Badań Edukacyjnych)


Rada Naukowa

 • Maria Bujnowska-Fedak (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 • Amrita Chaturvedi (Saint Louis University, Kashi School)
 • Dariusz Doliński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 • Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, IBE)
 • Vlatka Domović (University of Zagreb)
 • Barbara Klimek (Arizona State University)
 • Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Beatrice M. Latavietz (Wichita State University)
 • Elgrid Messner (University College of Teacher Education Styria)
 • Jean Patterson (Wichita State University)
 • Mojca Peček (University of Ljubljana)
 • Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

Redaktorzy tematyczni

 • Bogusława Dorota Gołębniak (pedagogika, pedeutologia)
 • Agnieszka Gromkowska-Melosik (pedagogika, socjologia edukacji)
 • Agnieszka Chłoń-Dominczak (ekonomia, statystyka)
 • Beata Jachimczak (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, systemy edukacji)
 • Joanna Kobosko (psychologia, rehabilitacja)
 • Piotr Mikiewicz (socjologia edukacji)
 • Joanna Minta (pedagogika społeczna, poradoznawstwo)
 • Dorota Podgórska – Jachnik (psychologia, pedagogika, logopedia)
 • Michał Sitek (socjologia)
 • Hanna Solarczyk–Szwec (pedagogika dorosłych)
 • Bożena Stawoska–Jundziłł (dydaktyka)
 • Marta Wieczorek (pedagogika kultury fizycznej)
 • Katarzyna Wiejak (psychologia)


Redaktor statystyczny
Jacek HamanDodatkowe informacje

Cytowalność artykułów:

Wskaźnik Hirscha: 8;
Liczba cytowań artykułów opublikowanych w latach 2012–2015: 97.

(stan na 15 lutego 2016 r. na podstawie wyszukiwania w aplikacji Publish or Perish za pomocą funkcji "Lookup direct"; pod uwagę wzięto obecną i historyczną nazwę czasopisma)


Zainteresowanie internetowymi wydaniami "Edukacji" opublikowanymi w 2015 r.:

1/2015: 1674 odwiedziny;
2/2015: 1904 odwiedziny;
3/2015: 1146 odwiedzin;
4/2015: 1543 odwiedziny.

Łączna liczba odwiedzin zawartości "Archiwum": 27 695;
Liczba unikalnych użytkowników: 18 785.

(stan od 1 marca 2015 r. do 15 lutego 2016 r.; analiza odwiedzin dokonana za pomocą aplikacji Google Analytics)