wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 


Szanowni Państwo,

mamy świadomość, że czekacie na kolejne wydania kwartalnika EDUKACJA – zarówno Czytelniczki i Czytelnicy, jaki też Autorki i Autorzy. Zapewniamy: kwartalnik działa a kolejny numer jest w opracowaniu. Robimy wszystko, aby nadrobić opóźnienia. Do końca 2021 planujemy wyjść na prostą. Nie chcemy Państwa zawieść. Dziękujemy za Waszą cierpliwość i za to, że jesteście z nami.

Redakcja

 

O EDUKACJI

Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998) ukazuje się nieprzerwanie od 1983 r. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych. Redakcja stawia sobie za cel ożywienie dyskusji na temat stanu edukacji w Polsce. Chcemy nawiązać dialog ze środowiskami naukowymi, ośrodkami badawczymi i instytucjami oświatowymi, publikując artykuły i doniesienia teoretyków oraz praktyków z Polski i zagranicy.
EDUKACJA znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. Ma przypisane 20 punktów. Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

EDUKACJA jest obecna w elektronicznych bazach czasopism, takich jak ERIH PlusEBSCOCentral and Eastern European Online LibraryThe Central European Journal of Social SciencesJagiellońska Biblioteka Cyfrowa oraz na portalach społeczności akademickiej: Academia.eduGoogle Scholar.

Czasopismo jest prowadzone zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie EDUKACJI bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Szczegółowe informacje na temat praktyk wydawniczych znajdują się w zakładce "Dla autorów". Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie artykułów.


Redakcja

Redaktor Naczelny
 Prof. Małgorzata Sekułowicz

Sekretarz redakcji
dr Tomasz Peciakowski

Konsultacja językowa
 • język polski: Małgorzata Stepuch (TekstUp)
 • język angielski: Barbara Przybylska (Instytut Badań Edukacyjnych)

Rada Naukowa
 • Maria Bujnowska-Fedak (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 • Amrita Chaturvedi (Saint Louis University, Kashi School)
 • Dariusz Doliński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 • Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, IBE)
 • Vlatka Domović (University of Zagreb)
 • Barbara Klimek (Arizona State University)
 • Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Beatrice M. Latavietz  (Wichita State University)
 • Elgrid Messner (University College of Teacher Education Styria)
 • Jean Patterson (Wichita State University)
 • Mojca Peček (University of Ljubljana)
 • Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

 

Redaktorzy tematyczni

 • Bogusława Dorota Gołębniak (pedagogika, pedeutologia)
 • Agnieszka Gromkowska-Melosik (pedagogika, socjologia edukacji)
 • Agnieszka Chłoń-Domińczak (ekonomia, statystyka)
 • Beata Jachimczak (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, systemy edukacji)
 • Joanna Kobosko (psychologia, rehabilitacja)
 • Joanna Minta (pedagogika społeczna, poradoznawstwo)
 • Dorota Podgórska-Jachnik (psychologia, pedagogika, logopedia)
 • Michał Sitek (socjologia)
 • Hanna Solarczyk-Szwec (pedagogika dorosłych)
 • Bożena Stawoska-Jundziłł (dydaktyka)
 • Marta Wieczorek (pedagogika kultury fizycznej)
 • Katarzyna Wiejak (psychologia)


Redaktor statystyczny
Jacek Haman