wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA 2018, 3 (146)

Spis treści / Table of Contents

Mikołaj Przepiórkowski

Droga humanistyki praktycznej – między ideą humboldtowską a uniwersytetem przedsiębiorczym

The road of practical humanities – between the Humboldtian model of higher education and the entrepreneurial University

Rozalia Ligus

Wiedza w działaniu – o potrzebie wspólnoty praktyk andragogiki i pedeutologii w formalnych, pozaformalnych, nieformalnych przestrzeniach uczenia się

Knowledge in action – about the need for a community of practice among andragogs and pedeutologists in formal, non-formal, and informal learning

Adam Zych

Gerontologopedia, czyli pedagogia osób starszych, które nie mówią, ale mają własne zdanie

Gerontologopaedics, or, the pedagogy of older adults who do not speak, but they have their own opinions

Danuta Wolska, Ewelina Sobocha

Edukacja do dorosłości osób z autyzmem

Education for adults with autism

Iwona Dudek, Romuald Polczyk

Zdolni czy niedostosowani. Perfekcjonizm dziecięcy i młodzieżowy z perspektywy psychologii edukacji

Talented or maladjusted? The perfectionism of children and adolescents from the perspective of educational psychology

Jacek Błeszczyński

Między inkluzją a segregacją – badania nad jakością życia uczniów z zaburzeniem spektrum autyzmm

Between inclusion and segregation – research on the quality of life of students with autism spectrum disorder

Anna Tychmanowicz, Sara Filipiak, Zoriana Sprynska

Dyspozycje osobiste a poczucie jakości życia u studentów w Polsce i na Ukrainie

Personal dispositions and perceptions of the quality of life among Polish and Ukrainian students

Beata Jarosz

O jakości przewodników do nauczania języka polskiego (metodycznie i krytycznie)

The quality of polish language teacher’s guides: a methodological and critical study