wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

Spis treści

Spis treści / Table of Contents Katarzyna Stankiewicz

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska

Anna Żurek

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska


Słowo wstępne

kartka zawinietaCzytaj artykuł


pdfPobierz PDFJerzy Nikitorowicz

Katedra Edukacji Międzykulturowej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska

Edukacja i komunikacja międzykulturowa w kształtowaniu kompetencji międzykulturowych

Education and intercultural communication in the context of shaping intercultural competences

pdfPobierz PDFKrystyna Kamińska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Polska

Edukacja dzieci z doświadczeniami migracyjnymi w polskiej szkole – problemy i wyzwania

The education of children with migration experience in the Polish school – problems and challenges

pdf
Pobierz PDFDorota Jaworska

Zakład Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska

Edukacja uczniów migrujących w perspektywie miejskiej polityki integracyjnej w Gdańsku

The education of migrant students in the perspective of the urban integration policy in Gdansk

pdf
Pobierz PDFKatarzyna Stankiewicz

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska

Anna Żurek

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

Rola nauczyciela języka polskiego jako drugiego w procesie kształcenia językowo-kulturowego

The role of the teacher of Polish as a second language in language and cultural education

pdf
Pobierz PDFPrzemysław Gębal, Monika Nawracka

Instytut Badań nad Edukacja i Komunikacją, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska


Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle założeń dydaktyki konstruktywistycznej. Autorski model glottopedagogiczny

Teaching Polish as a second language in light of constructivist didactics. An original glottopedagogical model

pdf
Pobierz PDFMałgorzata Gębka-Wolak  

Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Metodyka pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Język polski w IV–VIII

Teaching Methods for Working with Migrant Students. Polish Language in Grades 4–8

pdf
Pobierz PDFMarta Pietrusińska

Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Edukacja dorosłych jako element inkluzji migrantów – propozycja zmiany paradygmatu

Adult education as an element of migrants’ integration – proposal of approach shift

pdf
Pobierz PDF

 

 

Julia Godorowska

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, Polska

Jak rozmawiać z młodzieżą o wyzwaniach współczesnego świata? Szkolny Klub Dobrej Rozmowy o migracjach (Sprawozdanie)

pdf
Pobierz PDF